VISSTE DU DET? – Till fysioterapi kan man också komma utan remiss av en läkare.

”Jag har inte någon remiss. Hur kan jag komma till fysioterapin?”, är en allmän fråga till fysioterapeuten. Svaret lyder: ”Man kan söka sig till fysioterapeutisk vård direkt – även utan remiss av läkare”.

Ring och boka tid hos närmaste fysikaliska vårdinrättning på samma sätt som du bokar tid hos frisören eller tandläkaren. I Finland finns det fysioterapiföretag runt om i landet nästan i varje kommun – även i glesbygdsområdena. Mera information om fysioterapi hittar du på sajten Fysioterapia.info som underhålls av hemsidorna för medlemsföretagen i Fysioterapi- och rehabiliteringsföretagen i Finland FYSI rf. Gå över till förteckningen per ort till paikkakunnittainen hakemisto

Vi besöker frissan regelbundet för att sköta vårt utseende. Varför skulle vi inte regelbundet gå på fysioterapi för att sörja för att vår kropp är frisk och mår bra?

Till fysioterapi kan du också komma med remiss av en läkare. Då bedömer den vårdande läkaren behovet av terapeutisk behandling, fysikalisk vård eller rehabilitering och skriver ut en remiss till fysioterapi. En remiss berättigar till högst 15 behandlingsgånger. Dessa vårdgånger ska utnyttjas inom ett år från datum som skrivits ut i remissen. Med hjälp av en remiss ersätter Fpa en del av utgifterna för terapibesöket från sjukförsäkringen.

Om du har någon skada eller sjukdom, så har du efter bedömning av rehabiliteringsläkaren eller ett multiprofessionellt team rätt att få fysioterapi som en del av den medicinska rehabiliteringen. Den medicinska rehabiliteringen stöttar vården, varför fysioterapin ska främja rehabiliteringen, särskilt vid besvär hos stöd- och rörelseorganen eller hämmad rörelseförmåga.