Pää, niska ja hartia

Orsaken till ont i nacken kan vara

 • muskelspänning i nacken och skuldrorna
 • skador, såsom en splash-skada
 • inflammatoriska tillstånd i nackens område
 • strukturella fel i nacken (t.ex. degeneration av halskotpelaren, förträngning i nervroten eller diskbråck i halskotpelaren)

Orsaken till nacksmärta härrör ofta från musklerna. Det typiska är att de orsakas av fysiska eller psykiska belastningsfaktorer, exempelvis upprepade besvärliga lägen i arbetet eller fritidssysselsättningarna. En långvarig överbelastning av musklerna leder till förändringar hos nackmusklerna, vilka inte återställs med normal vila. Nacksmärtan kan också vara förenad med värk som känns i bakhuvudet. Risken för nackont ökas av ett psykiskt tungt arbete och annan psykisk stress, ålder, kvinnligt kön och övervikt.

Smärta i nacken kan förebyggas genom att man inte spänner eller anstränger nacken långvarigt. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet på den belastning som orsakas av arbetsställningarna och fritidssysselsättningarna. Med hjälp av regelbunden motion, gymträning, pausgymnastik samt töjnings- och avslappningsövningar kan nackont lindras.

 

Smärtan i nacken kan vara lokal, sträcka sig till huvudet och/eller ryggen eller utstråla ända till händerna. Det onda i nacken kan delas upp också efter sin varaktighet:

 1. En akut smärta är i regel lokal eller en smärta som utstrålar och som kan orsakas av en inflammation eller skada.
 2. Smärtan är kronisk, när den varat över tre månader. Vid kronisk smärta lönar det sig för personen i fråga att fortsätta i sina verksamheter inom de gränser smärtan tillåter.

När till fysioterapi?

 • För att förebygga nackont och undvika belastande ställningar lönar det sig att begära en bedömning och handledning av en fysioterapeut.
 • I muskelrelaterade nacksmärtor ger fysioterapeuten anvisningar för smärtlindring, terapeutisk träning och för avslappning i nackens område.
 • Vid kronisk smärta i nacken handleder fysioterapeuten med aktiva övningar som ökar muskelstyrkan och ökar rörligheten eller ger mobilisationsbehandling.
 • Också inom fysioterapi i en grupp får man instruktioner och råd för att förebygga smärtor i nacken.

Du kan boka tid för en undersökning och vård hos en fysioterapeut utan remiss eller komma med en remiss av en läkare.

En fysioterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården och sakkunnig på människans rörelse- och funktionsförmåga.

Mera information om vården av smärtor med fysioterapins medel hittar du också på hemsidorna för medlemsföreningarna inom Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf som underhåller sajten Fysioterapia.info. Gå över till förteckningen per ort till paikkakunnittainen hakemisto

När lönar det sig för en person med nackont att uppsöka en läkare?

Nacksmärtorna är i allmänhet godartade och övergående. Det lönar sig att uppsöka en läkare, ifall smärtan hindrar funktionen eller arbetet.

Dessutom är det skäl att uppsöka läkare, om det onda i nacken är förenat med:

 • dålig allmänkondition
 • viktminskning
 • trötthet
 • feber
 • muskelsvaghet i de övre extremiteterna
 • svårigheter att gå

Då kan det vara fråga om en allvarligare nacksjukdom.

Läs mer