Lapsuus- ja nuoruusiän skolioosiin tehokasta hoitoa ilman veistä

skolioosikuva

Selkärangan vinoutumista aiheuttava skolioosi heikentää nuoren ihmisen elämänlaatua monin tavoin. Suomessa sitä hoidetaan pääosin tukikorsetti- ja leikkaushoidon avulla. Skolioosispesifien harjoitteiden positiivisista vaikutuksista on jo tutkimusnäyttöä, mutta Suomessa niiden käyttö on fysioterapeutti Merja Soanjärven mukaan edelleen vähäistä.

Nuoruusiän skolioosi aiheuttaa edetessään vartalon lievää tai vakavaa epäsymmetriaa ja rajoittaa pahimmillaan esimerkiksi rintakehän ja rintakehän alueen sisäelinten toimintaa. Yksi yleisimmistä skolioosin muodoista, ns. idiopaattinen skolioosi, kehittyy yleensä lapsuus- ja teini-iän kasvupyrähdyksen aikana. Suomessa hoitona käytetään tyypillisesti tukikorsettihoitoa. Vaikean skolioosin hoito voi edellyttää leikkausta.

Tiettyjen liike- ja hengitysharjoitteiden on todettu vähentävän selkärangan kiertymistä lievissä ja kohtuullisissa skolioositapauksissa verrattuna tapauksiin, joissa näitä harjoitteita ei tehty. Esimerkiksi Saksassa skolioosia on hoidettu tällä menetelmällä jo pitkään. Skolioositerapiaan erikoistuneen fysioterapeutti Merja Soanjärven mukaan hoitomuoto sopisi hyvin etenkin lasten ja nuorten skolioosin hoitoon.

Helppo skolioosin kotitesti pullolla Skolioosin helpon kotitestin voi tehdä pullolla, jossa on vettä puolet. Pullon koveraan kohtaan tehdään tussimerkintä. Siitä kahdeksan senttiä kohti pohjaa tehdään toinen viivamerkintä. Sen ylä- ja alapuolelle tehdään sentin päähän toiset viivat. Veden pinta kuvaa vaakasuoruutta. Tutkittava tekee eteentaivutuksen siten, että polvet pysyvät suorina. Pullo asetetaan niin, että kovera kohta on selkärangan kohdalla poikittain. Jos vesi ole "niin suorassa", että se ei pysy ylä- ja alaviivojen sisällä, silloin olisi hyvä tarkistaa ammattilaisesta miksi näin ei ole.

Helppo skolioosin kotitesti pullolla
Skolioosin helpon kotitestin voi tehdä pullolla, jossa on vettä puolet. Pullon koveraan kohtaan tehdään tussimerkintä. Siitä kahdeksan senttiä kohti pohjaa tehdään toinen viivamerkintä. Sen ylä- ja alapuolelle tehdään sentin päähän toiset viivat. Veden pinta kuvaa vaakasuoruutta.
Tutkittava tekee eteentaivutuksen siten, että polvet pysyvät suorina.
Pullo asetetaan niin, että kovera kohta on selkärangan kohdalla poikittain. Jos vesi ei ole ”niin suorassa”, että se pysyy ylä- ja alaviivojen sisällä, olisi hyvä tarkistaa ammattilaiselta, miksi näin ei ole.

Liikettä leikkausten sijaan

Hengitys- ja liikeharjoitteet on kehitetty linjaamaan selkärankaa ja ylläpitämään sen liikkuvuutta. Ne perustuvat saksalaisen, itsekin skolioosista kärsineen Katharina Schrothin kehittämiin liikesarjoihin. Näiden harjoitteiden lisäksi tsekkiläisen lääkäri Richard Smisekin kehittämä aktiivinen harjoitusmenetelmä, ns. spiraalistabilaatio, auttaa vahvistamaan selkärankaa tukevia lihaksia.

Myös päivittäisiin toimiin on tärkeä kiinnittää huomiota. Nuorelle esimerkiksi ohjataan hänelle soveltuvin läksyjentekoasento. Hoidon tehoon arvioidaan olevan vaikutusta sillä, kuinka aikaisessa vaiheessa harjoitteet aloitetaan ja kuinka pitkäjänteisesti niitä tehdään.

– Useat tutkimukset osoittavat, että skolioosispesifeillä harjoitteilla voidaan vaikuttaa positiivisesti selkärangan linjaukseen. Parhaimmissa tapauksissa leikkaushoito voidaan ehkä välttää kokonaan, Soanjärvi arvioi.

– Hoidossa on ensiarvoisen tärkeää, että oikeita hoitomuotoja hyödynnetään oikea-aikaisesti. Se, ettei skolioosin hoitoon kehitettyjä liikesarjoja käytetä yleisemmin, johtuu pitkälti tiedon puutteesta. Tällä hetkellä hoitolinjaukset tehdään pääasiassa erikoissairaanhoidon puolella. Valitettavan usein niihin ei sisälly skolioosifysioterapiaa, Soanjärvi harmittelee.

– Yhteistyö ja tieto siitä, että skolioosista aiheutuviin ongelmiinvoidaan vaikuttaa helposti toteutettavilla liikeharjoitteilla, voisi vaikuttaa koko hoitoprosessin onnistumiseen.

Selän linjausta voi arvioida kotona

Suomessa kouluikäiset skolioosilapset ja -nuoret saadaan yleensä varsin nopeasti jatkoarvioon. Koulujen terveystarkastuksilla on tässä tärkeä rooli.  Idiopaattinen skolioosi todetaan usein juuri kouluterveystarkastuksen yhteydessä.

– Myös vanhempien olisi hyvä seurata lapsen selän linjauksia etenkin kiihkeän kasvun vaiheessa. Jos rangan linjauksessa näkyy selvästi havaittavia muutoksia eteenpäin taivutuksessa, on syytä olla yhteydessä kouluterveyshuoltoon.

Harjoitteita 

seisten-rangan-kannattelu-ja-kevennys

 

 

 

 

Tällä liikkeellä pyritään saamaan tuntuma selkärankaan. Käsillä pusketaan alustaa vasten.

Paino pään päällä auttaa hahmottamaan pystylinjaa. Liike avittaa linjaamaan selkärankaa suoremmaksi. Kylkikohouman takia voi joutua toisella kädellä tekemään enemmän töitä.

 

 

sps-alku

sps-loppu

 

Alkuasento ja loppuasento

Yläselkä pyöristetään ja alaselkä pysyy suorana. Hiukan kireä nauha ohjaa kädet kannatettuna eteen. Sen jälkeen ojentaudutaan loppuasentoon, jossa käännetään kämmenet ylöspäin. Samalla viedään lapaluita kevyesti kohti toisiaan. Eli pyöristys ja perusasento vaihtelevat.

 

 

 

 

 

kulmavenytys

 

Polvet koukkuun ja kädet eteen vyötärön korkeudelta. Ajatuksena on, että häntäluusta päähän on mahdollisimman pitkä ja suora asento. Hengitetään rauhallisesti sisään ja ulos.

Sisäänhengitys pyritään suuntaamaan jäykemmälle puolelle rintakehän alueelle. Kylkikohouman puoli on pullistunut eli liike suunnataan tasapainon saavuttamiseksi juuri toiselle puolelle.

 

 

Lisätietoja:

merja soanjärvi

 

Fysioterapeutti Merja Soanjärvi
040 577 2305
merja.soanjarvi@gmail.com

Merja Soanjärvi on työskennellyt fysioterapeuttina 30 vuotta. Hän on erikoistunut lasten ja nuorten kasvuiässä puhkeavan skolioosin liikeharjoitehoitoihin sekä niiden kehittämiseen. Tällä hetkellä Soanjärvi kouluttaa skolioosiharjoitteita fysioterapeuteille eri puolilla Suomea.