Fysioterapeutin suoravastaanotto on osoittautunut erinomaiseksi käytännöksi

ylaraajat-kadet
  • Fysioterapeutin suoravastaanotto on osoittautunut tähänastisten kansallisten ja kansainvälisten kokemusten ja tutkimusnäytön perusteella vaikuttavaksi toimintamalliksi, joka tulisi ottaa viivytyksettä käyttöön kautta maan.
  • Fysioterapeutin suoravastaanottokäytäntö on ollut yksi konkreettinen vastaus kysymyksiin siitä, miten säästää kustannuksia kuntatasolla ja miten vastata lääkäripulaan tilanteessa, jossa paljolti juuri tuki- ja liikuntaelinongelmat täyttävät lääkäreiden vastaanottoja.

Toimintamallia toteutetaan Suomen lisäksi jo 40 maassa ympäri maailman. Norjassa fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsystä on tehty kansalaisten lakiin kirjattu oikeus. Nopea hoitopolku säästää terveydenhuollon kustannuksia ilman, että tingitään mistään. Vaivat eivät kroonistu ja säästöjä syntyy myös sitä kautta, että vältytään turhilta leikkauksilta.

Toimintamallissa tuki- ja liikuntaelinoireen vuoksi hoitoon hakeutunut asiakas ohjataan viivytyksettä fysioterapeutin vastaanotolle sen sijaan, että hän jäisi jonottamaan lääkäriaikaa.

”Sekä Suomesta että maailmalta on nyt saatu runsaasti tutkimusnäyttöä siitä, että fysioterapeutin suoravastaanotto on
kustannushyötyä tuottavaa toimintaa. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hän pääsee heti hoitoon: kivut eivät pitkity eikä pitkiä sairauslomia tarvita. Yhteiskunnan näkökulmasta terveydenhoitokuluja säästyy, kun sairauslomat ja krooniset hoidot vähenevät ja järkevä tehtäväjako säästää myös lääkäriresurssia muuhun potilastyöhön.”

TtM, ft OMT, fysioterapian opettaja ja kouluttaja Eira Karvonen
TtT, ft OMT, tule-fysioterapian erikoisasiantuntija Markku Paatelma

Kaikilta toimijoilta – niin asiakkailta, fysioterapeuteilta, lääkäreiltä kuin päättäjiltä – kiitosta saanut malli on Suomen Fysioterapeuttien selvityksen mukaan käytössä Suomessa nyt 151 kunnassa useiden sairaanhoitopiirien alueella ja se on kirjattu myös sote-uudistusta koskevaan lakiesitykseen.

Lähes kaikissa paikoissa fysioterapeutilla on oikeus määrätä sairauslomaa ja suositella kipulääkkeiden käyttöä Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Runsas kansainvälinen ja kansallinen tutkimusnäyttö on vahvistanut mallin toimivuuden. Tutkimusnäytön ja hyvien kokemusten myötä myös niiden lääkäreiden asenne, jotka aiemmin suhtautuivat malliin epäilevästi, on muuttunut.

Julkisen ja yksityisen toimivaa yhteistyötä

Julkisen sektorin lisäksi myös yksityissektorin fysioterapeutit eri puolilta maata ovat kouluttautuneet fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan toteuttajiksi toimintamallia varten kehitetyssä lisäkoulutusohjelmassa.

Yksityissektorin suoravastaanottotoimintaan kouluttautuneet fysioterapeutit ovat merkittävä voimavara, jota kuntien ja jatkossa maakuntien kannattaa hyödyntää järjestäessään tuki- ja liikuntaelinoireiden vuoksi hoitoon hakeutuvien kansalaisten vaikuttavaa hoitoa.

Toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Vähässäkyrössä toimiva Fysiokipinä on tiettävästi ensimmäinen yksityisen sektorin palveluntuottaja, joka on aloittanut julkisen sektorin kanssa pilotin fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta.

– Asiakkaat ovat antaneet spontaania palautetta siitä, että julkisen ja yksityisen yhteistyö mahdollistaa heille nopean hoitoon pääsyn lähelle, toteaa fysioterapeutti Tuomo Yli-Jaskari Vähässäkyrössä toimivasta Fysiokipinästä. Kuvassa meneillään fysioterapeutin suoravastaanotolle olkapäävaivan vuoksi ohjatun asiakkaan tutkiminen.

– Asiakkaat ovat antaneet spontaania palautetta siitä, että julkisen ja yksityisen yhteistyö mahdollistaa heille nopean hoitoon pääsyn lähelle, toteaa fysioterapeutti Tuomo Yli-Jaskari Vähässäkyrössä toimivasta Fysiokipinästä. Kuvassa meneillään fysioterapeutin suoravastaanotolle olkapäävaivan vuoksi ohjatun asiakkaan tutkiminen.

Suoravastaanottokoulutuksen käynyt fysioterapeutti ja yrittäjä Tuomo Yli-Jaskari kertoo marraskuussa käynnistyneen yhteistyön Vaasan kaupungin Vähänkyrön terveyskeskuksen kanssa lähteneen toimimaan erinomaisesti.

– Ensimmäinen suoravastaanottoasiakas tuli vastaanotolle heti toisena päivänä sopimuksen solmimisesta. Asiakasvirta ja asiakkaiden palaute on ollut paras osoitus tällaisen lähipalvelun tarpeellisuudesta. Asiakkaiden ei ole tarvinnut lähteä 30 kilometrin päähän Vaasaan, jossa kaupungin omat fysioterapeutit toteuttavat samaa toimintamallia.

– Asiakkaat ovat antaneet spontaania palautetta siitä, että julkisen ja yksityisen yhteistyö mahdollistaa heille nopean hoitoon pääsyn lähelle. Samalla vieressämme sijaitsevan terveyskeskuksen lääkärit ovat voineet keskittyä lääkäritehtäviin. Kaikki tahot ovat todenneet tehtäväjaon järkeväksi ja resursseja säästäväksi, Tuomo Yli-Jaskari toteaa.

Hän näkee julkisen ja yksityisen yhteistyön erinomaisena mahdollisuutena toteuttaa fysioterapeutin suoravastaanottomallia myös niissä kunnissa, joissa sitä ei vielä ole otettu käyttöön. – Kehotan kollegoja ottamaan rohkeasti yhteyttä julkisen puolen toimijoihin ja kertomaan osaamisestaan.

– Kunnan resursseja säästyy, kun yrityksissä oleva osaaminen ja teknologia otetaan voimavaraksi myös julkisen terveydenhuollon palveluja täydentämään. Meillä Vähässäkyrössä on syntynyt jo muunkinlaista yhteistyötä, kun lääkärit huomasivat, että yrityksellämme on mm. diagnostinen ultraääni, jollaista heillä ei ole. Kun meillä on myös lantionpohjaosaamista, myös näitä asiakkaita on ollut järkevää ohjata tutkimukseen ja hoitoon meille.

Fysioterapeutin suoravastaanotto toimii

Sote-uudistuskeskustelussa kysytään yhä voimistuvin äänenpainoin, mistä ne soten säästöt oikein tehdään. Yksi vastauksista on toimiviksi osoittautuneiden, kustannustehokkaiden toimintamallien ja käytäntöjen vieminen kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.

Fysioterapeutin suoravastaanottokäytäntö on ollut yksi konkreettinen vastaus kysymyksiin siitä, miten säästää kustannuksia kuntatasolla ja miten vastata lääkäripulaan tilanteessa, jossa paljolti juuri tuki- ja liikuntaelinongelmat täyttävät lääkäreiden vastaanottoja. Osaajia on olemassa, kun työt jaetaan oikein.

Fysioterapeutin suoravastaanoton yleistyminen viime vuosien aikana onkin osoitus siitä, että kustannustehokkaat toimintamallit voivat lyödä itsensä läpi laajalla rintamalla silloin, kun kaikkien osapuolten kokemukset ovat hyviä ja tutkimusnäyttö riittävää.

Fysioterapeutin suoravastaanottokäytäntö tulisi ottaa käyttöön kaikkialla, missä ihmiset hakeutuvat hoitoon akuutin tuki- ja liikuntaelinongelman vuoksi. Siksi on hyvä, että fysioterapeutin suoravastaanotto on kirjattu toimivana ja suositeltavana käytäntönä myös sote-uudistusta koskevaan lakiesitykseen.

Kuntalaisten kannattaa vaatia toimintamallin käyttöönottoa omassa kunnassaan, jos malli ei ole vielä käytössä. Kuntien kannattaa kouluttaa toimintamalliin riittävästi henkilökuntaa ja/tai hyödyntää lisäksi yksityissektorin osaamista taatakseen palvelun jatkumisen kuntalaisille.

Kaikki kipuoireiset eivät tarvitse lääkärin vastaanottoa. Fysioterapeutin huolella tutkimat, yksilöidyt ohjeet saaneet potilaat tarvitsevat fysioterapeutin suoravastaanottokäynnin jälkeen harvoin sairauslomaa, lääkäriaikaa tai edes uutta käyntiä fysioterapeuteille.
Yhteiskunnalle fysioterapeutin suoravastaanotto tuo merkittävät kustannussäästöt verrattuna nykyiseen lääkäripainotteiseen kipupotilaan tutkimiseen ja hoitoon ja se tulisi ottaa riittävässä laajuudessa käytännöksi uudessa sotessa.

LT, työterveyden dosentti Helena Miranda

 

Fysioterapeutin suoravastaanotolla tarkoitetaan toimintamallia, jossa tuki- ja liikuntaelinoireen vuoksi hoitoon hakeutunut asiakas ohjataan viivytyksettä fysioterapeutin vastaanotolle sen sijaan, että hän jäisi jonottamaan lääkäriaikaa.

Fysioterapeutin suoravastaanotto: Tutkimusviitteitä

Fysioterapeutin_suoravastaanotto_on_osoittautunut_erinomaiseksi_kaytannoksi_8.1.2019

Lue lisää

Vähäkyrö ehti ensimmäisenä: Fysioterapeutin suoravastaanotto julkisen ja yksityisen yhteistyönä

Norwegian physical therapists celebrate direct access for patients

 


  • Tiesithän, että voit itse maksavana asiakkaana hakeutua fysioterapeutin hoitoon suoraan, myös ilman lääkärin lähetettä. Lue lisää

Ritva Tiittanen-Wallenius
Ritva Tiittanen-Wallenius
Terveystoimittaja